Program ramowy

Program ramowy XII Krakowskich Dni Dializoterapii

 

Czwartek 8 września 2016 godz. 18.00 – Stara Zajezdnia by DeSilva Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 12 (na krakowskim Kazimierzu)

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA

1. Przypomnienie o pewnym Krakusie, któremu coś jesteśmy winni­

— prof. Bolesław Rutkowski


2. Wykład inauguracyjny: „O sztuce cierpienia” na „wyspie ascezy”, czyli dlaczego wspinamy się tak wysoko?

— dr Wojciech Swędzioł

 

 

       

Piątek 9 września 2016., Nowohuckie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232

 

 

 

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Sala 5

 

8:30–10:30

  Sesja 1 Sesja 2 Sesja 3 Sesja 4 Sesja 5

BLOK 1

TERESA DRYL-Rydzyńska
MARIAN KLINGER
Wartość w ochronie
zdrowia — potrzeba
redefinicji opieki
nefrologicznej

 

            

BOLESŁAW RUTKOWSKI
Rejestry nefrologiczne

 

 

 

 

MIROSŁAW KROCZAK
Prawo i etyka w medycynie

 

 

 

 

MICHAŁ NOWICKI
Postępy w nefrologii

 

 

 

 

 

MAŁGORZATA LIBER
HALINA BAJOREK
Warsztaty 1:
Opieka nad dostępem naczyniowym do dializy: przetoka tętniczo—żylna

 

 

 

 

Przerwa 10:30-11:00

 

11:00-13:00

  Sesja 6 Sesja 7
Sesja 8
Sesja 9
Sesja 10

BLOK 2

MAŁGORZATA LIBER
Sala dializ miejscem pracy i leczenia

WŁADYSŁAW SUŁOWICZ
Pacjent z przewlekłą chorobą nerek

RAFAŁ WNUK
Ciągłe i niekonwencjonalne techniki nerkozastępcze

  

          

RYSZARD GELLERT
Postępy i kontrowersje
w dializoterapii

                                   

                                       

MARZENA KRUPIŃSKA
Warsztaty 2:
Opieka nad dostępem naczyniowym do dializy — cewnik centralny

                                     

 

Obiad 13:00- 14:00

 

14:00- 15:30

  Sesja 11
Sesja 12
Sesja 13
Sesja 14
Sesja 15

BLOK 3

MIKOŁAJ SPODARYK
Nie tylko dzięki dializie człowiek żyje, czyli ABC resuscytacji i reanimacji
MARIAN KLINGER
Wyzwania dializoterapii.
O kłopotach, których można by uniknąć
i trudnościach, które można pokonać

 

MAGDALENA DURLIK
Transplantologia kliniczna — problemy kwalifikacji biorcy do zabiegu przeszczepienia nerki
DANUTA ZWOLIŃSKA
Przejście medyczne

 

BOLESŁAW RUTKOWSKI
Sesja historyczna

 

Przerwa 15:30-16:00

 

16:00- 17:30

  Sesja 16 Sesja 17
Sesja 18
Sesja 19
Sesja 20

BLOK 4

ANNA KLIŚ
Model opieki nad pacjentem nefrologicznym. Podsumowanie i porównanie dokonań 15-lecia zmian systemowych w organizacji ochrony zdrowia w Polsce
JOLANTA MAŁYSZKO
JAN DUŁAWA
Nefropatia nadciśnieniowa. Czy mamy już trwałe porozumienie nefrologiczno-kardiologiczne?

 

SYLWIA MAŁGORZEWICZ
Żywienie w przewlekłej chorobie nerek (PChN)

 

MARIAN KLINGER
Rehabilitacja w nefrologii
ZOFIA WAŃKOWICZ
BOŻENA GUZIK
Dializa otrzewnowa

          

 

                                              

                                      

Sobota 10. 09. 2016 r., Nowohuckie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232

 

 

Sala 1

Sala 2

Sala 3

Sala 4

Sala 5

 

                                 9:00-10:30

 

  Sesja 21 Sesja 22 Sesja 23 Sesja 24 Sesja 25

BLOK 5

SZYMON BRZÓSKO
Dostęp naczyniowy
w hemodializoterapii.
Co nowego przyniosły nam dwa ostatnie lata?
MARIAN KLINGER
ALEKSANDRA ŻUROWSKA
Zespół hemolityczno-
mocznicowy — zagrożenia
i nadzieje
TOMASZ STOMPÓR
Toczeń trzewny — choroba nieznana.
MARCIN ADAMCZAK
Nowe oblicza zakażeń
bakteryjnych w nefrologii

 

IWONA MAZUR
Działalność
Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Osób
Dializowanych

 

                                     Przerwa 10:30-11:00

 

 

                                   11:00-12:30

 

  Sesja 26 Sesja 27 Sesja 28 Sesja 29 Sesja 30

BLOK 6

RYSZARD TRAFNY
Pacjent zakażony HBC, HCV w stacji dializ
BOLESŁAW RUTKOWSKI
Stwardnienie guzowate
JERZY CHUDEK
Nerka torbielowata z perspektywy pediatry, internisty, urologa i transplantologa

 

JACEK IMIELA
Ostre zespoły wieńcowe u chorych z przewlekłą chorobą nerek
VIOLETTA BIELAK
Warsztaty 3:
Techniki zewnątrzustrojowego
oczyszczania krwi
12:40 Zakończenie XII Krakowskich Dni Dializoterapii
13.00 – Lunch Pakiety