Program szczegółowy

SESJA 1 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 8.30 – 10.30 SALA WYKŁADOWA 1

Temat: Wartość w ochronie zdrowia – potrzeba redefinicji opieki nefrologicznej.
Przewodniczący sesji: Teresa Dryl-Rydzyńska, Marian Klinger
Współprzewodniczący: Jan Duława
1. Miejsce transplantacji w leczeniu przewlekłej choroby nerek, zmiany systemowe. Marian Klinger (Wrocław) 20 min
2. Mapy potrzeb zdrowotnych w nefrologii – poziom zabezpieczenia usług: teraźniejszość i przyszłość. Dariusz Aksamit (Kraków) 20 min
3. Opieka zdrowotna oparta na koncepcji wartości – lepsze wyniki, takie same lub niższe koszty. Tomasz Prystacki (Fresenius Medical Care) 20 min
4. Dostęp naczyniowy dializowanych – teraźniejszość i przyszłość. Leszek Domański (Szczecin) 20 min
5. Jak rozwiązać problem refundacji hemodializoterapii pediatrycznej? Marcin Tkaczyk (Łódź) 20 min
6. Dyskusja 20 min

SESJA 2 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 8.30 – 10.30 SALA WYKŁADOWA 2

Temat: Rejestry nefrologiczne
Przewodniczący sesji: Bolesław Rutkowski
Współprzewodniczący: Andrzej Więcek, Magdalena Durlik, Aleksandra Żurowska
1. Zbieranie danych nefrologicznych w Polsce: historia corocznych raportów Zespołu Krajowego Specjalisty ds. Nefrologii i Dializoterapii. Bolesław Rutkowski (Gdańsk) 15 min
2. Rejestry ERA/EDTA – co z tego mamy? Andrzej Więcek (Katowice) 15 min
3. Pediatryczne rejestry nefrologiczne. Aleksandra Żurowska (Gdańsk) 15 min
4. Światowe rejestry nefrologiczne: USRDS. Maciej Drożdż (DaVita) 15 min
5. Rejestr nefrologiczny FMC. Wojciech Marcinkowski (Fresenius Medical Care) 15 min
6. Informacja o działalności Polskiego Rejestru Biopsji Nerek. Agnieszka Ptasińska-Perkowska (Warszawa) 15 min
7. Dyskusja panelowa: Czy nadszedł czas na narodowy rejestr chorób nerek? 30 min

SESJA 3 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 8.30 – 10.30 SALA WYKŁADOWA 3

Temat: Prawo i etyka w medycynie
Przewodniczący sesji: Mirosław Kroczak
Współprzewodniczący: Krzysztof Marczewski, Justyna Zajdel, Lucjan Szczepaniak
1. Prawa pacjenta a obowiązki lekarza i pielęgniarki w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Justyna Zajdel (Łódź) 40 min
2. Brak współpracy, odmowa leczenia. Mirosław Kroczak (Poznań) 15 min
3. Agresja w relacjach pacjenci – pracownicy ochrony zdrowia. Krzysztof Marczewski (Lublin) 15 min
4. Aspekt etyczny relacji pacjent – lekarz – pielęgniarka, w odniesieniu do chorych z przewlekłą niewydolnością nerek przed rozpoczęciem dializy, w czasie dializoterapii i po przeszczepieniu nerki. Lucjan Szczepaniak (Kraków) 30 min
5. Dyskusja 20 min

SESJA 4 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 8.30 – 10.30 SALA WYKŁADOWA 4

Temat: Postępy w nefrologii
Przewodniczący sesji: Michał Nowicki
Współprzewodniczący: Andrzej Książek, Kazimierz Ciechanowski
1. Nowe spojrzenie na toksemię mocznicową. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin) 15 min + 5 min dyskusja
2. Postępy w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób dializowanych. Michał Nowicki (Łódź) 15 min + 5 min dyskusja
3. Postępy w leczeniu kłębuszkowych zapaleń nerek. Tomasz Stompór (Olsztyn) 15 min + 5 min dyskusja
4. Postępy w nefrologii dziecięcej. Katarzyna Kiliś-Pstrusińska (Wrocław) 15 min + 5 min dyskusja
5. Dializa w oddziale intensywnej terapii. Czy zmierzamy we właściwym kierunku? Sylwester Prokurat (Warszawa) 15 min + 5 min dyskusja
6. Nefrotoksyczność leków a terapia monitorowana. Jacek Manitius, Ilona Miśkowiec-Wiśniewska (Bydgoszcz) 15 min + 5 min dyskusja

SESJA 5 /WARSZTATY 1 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 8.30 – 10.30 SALA WYKŁADOWA 5

Warsztaty 1:
Temat: Opieka nad dostępem naczyniowym do dializy: przetoka tętniczo-żylna
Przewodniczące sesji: Małgorzata Liber, Halina Bajorek
Prowadzące warsztaty: Beata Szymczak (Frsenius), Elżbieta Cepuchowicz (Fresenius)
Problemy praktyczne:
1. Ocena dostępu przed nakłuciem
2. Przygotowanie skóry
3. Techniki nakłuwania
4. Zabezpieczenie kaniul
5. Usuwanie kaniul
6. Tamowanie krwawienia
7. Nadzór nad funkcjonowaniem przetoki w czasie HD
8. Infekcja w obrębie przetoki – standard postępowania

10.30 – 11.00 PRZERWA

SESJA 6 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 11.00 – 13.00 SALA WYKŁADOWA 1

Temat: Sala dializ miejscem pracy i leczenia
Przewodnicząca sesji: Małgorzata Liber
Współprzewodniczące: Teresa Smolnik, Iwona Igielska
1. Bezpieczeństwo pacjentów w stacji dializ – rola pielęgniarki. Małgorzata Liber (Fresenius Medical Care) 20 min
2. Ekspozycja zawodowa pielęgniarek. Aneta Trzcińska (Katowice) 30 min
3. Higiena rak w ujęciu historycznym i współczesnym. Wytyczne WHO. Marcin Tenderenda (Ecolab) 25 min
4. Agresywność chorych na przewlekłą niewydolność nerek. Tomasz Irzyniec (Katowice) 20 min
5. Opieka nad pacjent hemodializowanym w podeszłym wieku. Anna Bolek (Kraków) 15 min
6. Dyskusja 10 min

SESJA 7 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 11.00 – 13.00 SALA WYKŁADOWA 2

Temat: Pacjent z przewlekłą chorobą nerek
Przewodniczący sesji: Władysław Sułowicz
Współprzewodniczący: Marek Kuźniewski, Jerzy Kopeć
1. Opieka nad pacjentem z PChN z perspektywy lekarza POZ i AOS. Agnieszka Pardała (Limanowa) 20 min
2. Optymalny model opieki nad pacjentem przewlekle hemodializowanym (dializa, leczenie współchorobowości). Marek Kuźniewski (Kraków) 20 min
3. Optymalny model opieki nad pacjentem przewlekle dializowanym otrzewnowo (dializa, leczenie współchorobowości). Katarzyna Krzanowska (Kraków) 20 min
4. Optymalny model opieki nad pacjentem po przeszczepieniu nerki. Alina Bętkowska-Prokop (Kraków) 20 min
5. Czy pacjent z PChN i wrodzonym brakiem żyły wrotnej może być skutecznie leczony nerkozastępczo? Jerzy Kopeć (Kraków) 20 min
6. Dyskusja 20 min

SESJA 8 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 11.00 – 13.00 SALA WYKŁADOWA 3

Temat: Ciągłe i niekonwencjonalne techniki nerkozastępcze
Przewodniczący sesji: Rafał Wnuk
Współprzewodniczący: Przemysław Rutkowski
1. Długa, ciągła hemodializa: Czy warto odgrzebać doświadczenia grupy Tassin? Krzysztof Pawlaczyk (Poznań) 15 min
2. Codzienna hemodializa: U kogo powinniśmy zintensyfikować terapię? Jolanta Małyszko (Białystok) 15 min
3. Plazmafereza czy filtracja kaskadowa? Za i przeciw. Bogusław Walatek (Kraków) 15 min
4. Cytoforeza. U kogo i kiedy? Jacek Pietrzyk (Kraków) 15 min
5. Ciągła żylno-żylna hemodiafiltracja z antykoagulacją cytrynianową. Dlaczego warto? Jacek Zachwieja (Poznań) 15 min
6. ECMO i CVVHF/CVVHDF u pacjentów w krążeniu pozaustrojowym. Piotr Przybyłowski (Kraków) 15 min
7. Dializa śródoperacyjna. Potrzeba chwili czy planowane działanie? Jacek Rubik (Warszawa) 15 min

SESJA 9 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 11.00 – 13.00 SALA WYKŁADOWA 4

Temat: Postępy i kontrowersje w dializoterapii
Przewodniczący sesji: Ryszard Gellert
Współprzewodniczące: Monika Lichodziejewska-Niemierko, Aleksandra Żurowska
1. Czy warto upierać się przy konwencjonalnej hemodializie? Stacja dializ czy dom? Zbylut Twardowski (Kraków) 15 min
2. Dyfuzja czy konwekcja: konsensus czy kontrowersje? Ryszard Gellert (Warszawa) 15 min
3. Techniki zewnątrzustrojowego oczyszczania krwi w oddziale nefrologii. Ewa Benedyk-Lorens (Kraków) 15 min
4. Czy dializa otrzewnowa u każdego kończącego ścieżkę zachowawczego leczenia PChN? Monika Lichodziejewska-Niemierko (Gdańsk) 15 min
5. Dializa otrzewnowa u noworodków i niemowląt, problemy i wyzwania. Aleksandra Żurowska (Gdańsk) 15 min
6. Zbyt duża dawka dializy? Michał Nowicki (Łódź) 15 min
7. Dyskusja 30 min

SESJA 10 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 11.00 – 13.00 Sala wykładowa 5

Warsztaty 2:
Temat: Opieka nad dostępem naczyniowym do dializy – cewnik centralny
Przewodnicząca: Marzena Krupińska
Prowadzące warsztaty: Beata Krokowska, Renata Lampasiak (B. Braun Avitum)
Problemy praktyczne:
1. Przygotowanie pacjenta
2. Pakiety do CVC – jak poprawnie wykorzystać zawartość?
3. Metoda bezdotykowa – czy to możliwe?
4. Bezpieczne rozpoczęcie/zakończenie dializy przy użyciu CVC przez 1 pielęgniarkę

13.00 – 14.00 OBIAD

SESJA 11 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 14.00 – 15.30 SALA WYKŁADOWA 1
Temat: Nie tylko dzięki dializie człowiek żyje, czyli ABC resuscytacji i reanimacji
Przewodniczący sesji: Mikołaj Spodaryk
Współprzewodniczące: Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Dorota Drożdż
Prowadzący pokaz: Ratownicy KPR, KAFM, Fundacja R2
1. Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia
2. Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej
3. Postępowanie z pacjentem urazowym na miejscu zdarzenia
4. Zasady zgłaszania zdarzeń losowych i wypadków”

SESJA 12 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 14.00 – 15.30 SALA WYKŁADOWA 2
Temat: Wyzwania dializoterapii. O kłopotach, których można by uniknąć i trudnościach, które można pokonać.
Przewodniczący: Marian Klinger
Współprzewodniczący: Ewa Żukowska-Szczechowska, Jacek Manitius
1. Leczenie immunosupresyjne w połączeniu z dializoterapią. Dorota Kamińska (Wrocław) 20 min
2. Dostęp naczyniowy u chorych z wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii serca – obecne problemy i przyszłe rozwiązania. Mariusz Kusztal (Wrocław) 20 min
3. Najczęstsze trudności podczas implantacji i wymiany cewnika tunelizowanego. Tomasz Gołębiowski (Wrocław) 20 min
4. Przeszkody w wytworzeniu przetoki z własnych naczyń i sposoby przezwyciężenia. Krzysztof Letachowicz (Wrocław) 20 min
5. Dyskusja 10 min

SESJA 13 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 14.00 – 15.30 SALA WYKŁADOWA 3

Temat: Transplantologia kliniczna – problemy kwalifikacji biorcy do zabiegu przeszczepienia nerki
Przewodniczący sesji: Magdalena Durlik
Współprzewodniczący: Alicja Dębska-Ślizień, Zbigniew Hruby
1. Ocena immunologiczna chorego kwalifikowanego do zabiegu przeszczepienia nerki. Magdalena Durlik (Warszawa) 15 min
2. Ocena chirurgiczna pacjenta kwalifikowanego do transplantacji nerki. Tadeusz Grochowiecki (Warszawa) 15 min
3. Ryzyko nawrotu choroby podstawowej u biorcy nerki od zmarłego lub żywego dawcy. Jolanta Gozdowska (Warszawa) 15 min
4. Kwalifikacja do zabiegu przeszczepienia nerki pacjenta z zaburzeniami krzepnięcia. Teresa Bączkowska (Warszawa) 15 min
5. Dlaczego zgłaszalność do zabiegu przeszczepienia nerki jest tak niska? Czy możemy to zmienić? Dorota Lewandowska (Warszawa) 15 min
6. Dyskusja 15 min

SESJA 14 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 14.00 – 15.30 SALA WYKŁADOWA 4

Temat: Przejście medyczne
Przewodnicząca sesji: Danuta Zwolińska
Współprzewodnicząca: Anna Wasilewska
1. 18-latek z PChN – jeszcze dziecko czy już dorosły? Tomasz Jarmoliński (Międzyrzecz) 15 min
2. Przejście czy przeniesienie z perspektywy pediatry. Danuta Zwolińska (Wrocław) 15 min
3. Przejście czy przeniesienie z perspektywy internisty. Michał Nowicki (Łódź) 15 min
4. Czy ciągłość opieki medycznej ma sens? O możliwościach kontynuacji leczenia wielu przewlekłych chorób, w tym sierocych – perspektywa medyczna, stanowisko płatnika. Jacek Zachwieja (Poznań) 15 min
5. Poradnia adolescencyjna szansą na sukces? Kinga Musiał (Wrocław) 15 min
6. Dyskusja panelowa 15 min

SESJA 15 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 14.00 – 15.30 SALA WYKŁADOWA 5

Temat: Sesja historyczna
Przewodniczący sesji: Bolesław Rutkowski
Współprzewodniczący: Zbylut Twardowski
1. Nils Alwall – jeden z prekursorów leczenia dializami na świecie. Jan Kurkus (Lund) 20 min
2. Wpływ Nilsa Alwalla na rozwój dializoterapii w Polsce. Janusz Ostrowski (Włocławek), Jan Kurkus (Lund) 20 min
3. Historia przeszczepiania narządów w Polsce. Bolesław Rutkowski (Gdańsk) 20 min
4. Historia badań nad efektywnością dializy otrzewnowej. Zbylut Twardowski (Kraków) 20 min
5. Dyskusja 10 min

15.30 – 16.00 PRZERWA

SESJA 16 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 16.00 – 17.30 SALA WYKŁADOWA: 1

Temat: Model opieki nad pacjentem nefrologicznym. Podsumowanie i porównanie dokonań 15-lecia zmian systemowych w organizacji ochrony zdrowia w Polsce.
Przewodnicząca sesji: Anna Kliś
Współprzewodniczące: Beata Białobrzeska, Anna Wruk
1. Zmiany w strukturze opieki nefrologicznej na przestrzeni ostatnich 15 lat. Przemysław Rutkowski (Gdańsk) 15 min
2. Ocena opieki pielęgniarskiej w odniesieniu do pacjenta nefrologicznego. Beata Białobrzeska (Gdańsk) 15 min
3. Kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego – badania nad współchorobowością populacji pacjentów leczonych dializami. Anetta Cekała (Warszawa) 15 min
4. Zmiany w organizowaniu i zarządzaniu ośrodkiem nefrologicznym pod kątem pielęgniarskim. Anna Wruk (Szczecinek) 15 min
5. Współpraca międzynarodowa w pielęgniarstwie nefrologicznym. EDTNA/ERCA Anna Kliś (Bielsko-Biała) 15 min
6. Dyskusja 15 min

SESJA 17 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 16.00 – 17.30 SALA WYKŁADOWA 2

Temat: Nefropatia nadciśnieniowa. Czy mamy już trwałe porozumienie nefrologiczno-kardiologiczne?
Przewodniczący sesji: Jolanta Małyszko, Jan Duława
Współprzewodniczący: Jacek Imiela
1. Co wynika z oznaczania filtracji kłębuszkowej? Czy każdy wzór jest dobry i czy znają go kardiolodzy, by właściwie ocenić czynność nerki? Jan Duława (Katowice) 15 min
2. Jak powinniśmy mierzyć ciśnienie krwi u chorych? Rola pielęgniarki w tym procesie. Wiesława Trusewicz (Białystok) 15 min
3. Jak skutecznie leczyć nadciśnienie tętnicze na poszczególnych etapach PChN? Jolanta Małyszko (Białystok) 15 min
4. Nadciśnienie tętnicze u dializowanych – niekończąca się opowieść. Michał Nowicki (Łódź) 15 min
5. Czy przeszczepienie nerki jest skutecznym „lekiem nadciśnieniowym”? Marian Klinger (Wrocław) 15 min
6. Dyskusja 15 min

SESJA 18 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 16.00 – 17.30 SALA WYKŁADOWA 3

Temat: Żywienie w przewlekłej chorobie nerek (PChN)
Przewodnicząca sesji: Sylwia Małgorzewicz
Współprzewodniczące: Ewa Żukowska-Szczechowska, Lucyna Kozłowska
1. Rola diety w profilaktyce PChN. Paulina Borek (Gdańsk) 15 min
2. Nowe strategie w dietoterapii przewlekłej choroby nerek. Lucyna Kozłowska (Warszawa) 15 min
3. Czy suplementacja witamin jest konieczna w PChN. Magdalena Jankowska (Gdańsk) 15 min
4. Witamina K. Sylwia Małgorzewicz (Gdańsk) 15 min
5. Wpływ interwencji żywieniowej na stan odżywienia pacjentów hemodializowanych. Marta Leszczyńska-Szypuła (Warszawa) 15 min
6. Krótki panel dyskusyjny: Stosowanie diety niskobiałkowej – za i przeciw. Lucyna Kozłowska, Sylwia Małgorzewicz, Magdalena Jankowska, Paulina Borek, Zbigniew Heleniak (Gdańsk) 15 min

SESJA 19 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 16.00 – 17.30 SALA WYKŁADOWA 4

Temat: Rehabilitacja w nefrologii
Przewodniczący sesji: Marian Klinger
Współprzewodniczące: Jolanta Kujawa, Katarzyna Chojak-Fijałka
1. Aktywność fizyczna chorych dializowanych – klucz do lepszego i dłuższego życia. Marian Klinger (Wrocław) 20 min.
2. Trening fizyczny a domeny jakości życia pacjenta dializowanego. Mariusz Kusztal, Wioletta Dziubek (Wrocław) 15 min.
3. Wpływ różnych form treningu fizycznego na aktywność regeneracyjną mięśni u pacjentów hemodializowanych. Wioletta Dziubek, Mariusz Kusztal, Łukasz Rogowski, Katarzyna Bulińska, Tomasz Gołębiowski, Weronika Pawlaczyk, Agnieszka Zembroń-Łacny, Marian Klinger, Marek Woźniewski (Wrocław) 15 min.
4. Wpływ regularnego wysiłku fizycznego na wybrane wskaźniki krwi u pacjentów przewlekle hemodializowanych. Urszula Chrabota, Katarzyna Chojak-Fijałka, Michał Śmigielski, Ewa Benedyk-Lorens, Wojciech Marcinkowski, Anna Marchewka (Kraków) 15 min.
5. Wykorzystanie 6-minutowego testu marszowego w grupie pacjentów przewlekle hemodializowanych. Katarzyna Chojak-Fijałka, Urszula Chrabota, Michał Śmigielski, Ewa Benedyk-Lorens, Wojciech Marcinkowski, Anna Marchewka (Kraków) 15 min.
6. Dyskusja 10 min.

SESJA 20 DZIEŃ PT. 09.09.2016 GODZINA 16.00 – 17.30 SALA WYKŁADOWA 5

Temat: Dializa otrzewnowa
Przewodniczące sesji: Zofia Wańkowicz, Bożena Guzik
1. Postęp technologiczny w DO a wyniki kliniczne. Zofia Wańkowicz (Warszawa) 20 min
2. Metformina u chorych dializowanych otrzewnowo – więcej korzyści czy ryzyka. Ewa Żukowska-Szczechowska, Grzegorz Wystrychowski, Ewa Pikulska-Chrobak (Zabrze) 15 min
3. Diagnostyka i leczenie otorbiającego zapalenia otrzewnej. Jolanta Małyszko (Białystok) 15 min
4. Drogowskazy dla pacjentów dializowanych otrzewnowo. Różne aspekty pomocy instytucjonalnej. Bożena Guzik (Zabrze) 30 min
5. Dyskusja 10 min

SESJA 21 DZIEŃ SO. 10.09.2016 GODZINA 9.00 – 10.30 SALA WYKŁADOWA 1

Temat: Dostęp naczyniowy w hemodializoterapii. Co przyniosły nam dwa ostatnie lata?
Przewodniczący sesji: Szymon Brzósko
Współprzewodniczący: Tomasz Liberek, Andrzej Brzychczy

1. Techniki założenia cewnika tunelizowanego. Tomasz Liberek (Gdańsk) 15 min
2. Cewnik dializacyjny: kiedy, jaki, komu? Szymon Brzósko (Białystok) 25 min
3. Jak dbać o piętę Achillesa, czyli słów kilka o opiece nad cewnikiem dializacyjnym. Tomasz Hryszko (Białystok) 25 min
4. Monitorowanie dostępu naczyniowego. Jerzy Głowiński (Białystok) 25 min
5. Dyskusja 15 min

SESJA 22 DZIEŃ SO. 10.09.2016 GODZINA 9.00 – 10.30 SALA WYKŁADOWA 2

Temat: Zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS) – zagrożenia i nadzieje
Przewodniczący sesji: Marian Klinger, Aleksandra Żurowska
Współprzewodniczący: Michał Nowicki, Maria Szczepańska, Ryszard Grenda
1. Mikroangiopatia zakrzepowa – postaci kliniczne. Marian Klinger (Wrocław) 15 min
2. Współczesna diagnostyka i różnicowanie zespołu hemolityczno-mocznicowego. Aleksandra Żurowska (Gdańsk) 15 min
3. Jak leczyć HUS u dzieci? Danuta Zwolińska (Gdańsk) 15 min
4. Jak leczyć HUS u dorosłych? Michał Nowicki (Łódź) 15 min
5. Przeszczepienie nerki u pacjenta z HUS. Ryszard Grenda (Warszawa) 15 min
6. Dyskusja 15 min

SESJA 23 DZIEŃ SO. 10.09.2016 GODZINA 9.00 – 10.30 SALA WYKŁADOWA 3

Temat: Toczeń trzewny – choroba nieznana. Spojrzenie reumatologa, nefrologa internisty, nefrologa pediatry i transplantologa
Przewodniczący sesji: Tomasz Stompór
Współprzewodniczący: Anna Wasilewska, Zbigniew Hruby
1. Toczeń trzewny – choroba o stu twarzach. Ewa Kucharska (Kraków) 20 min
2. Toczeń trzewny u dzieci. Anna Wasilewska (Białystok) 20 min
3. Nefropatia toczniowa – rzeczywistość i nadzieje. Tomasz Stompór (Olsztyn) 20 min
4. Przeszczepienie nerki u pacjenta z toczniem. Magdalena Durlik (Warszawa) 20 min
5. Dyskusja 10 min

SESJA 24 DZIEŃ SO. 10.09.2016 GODZINA 9.00 – 10.30 SALA WYKŁADOWA 4

Temat: Nowe oblicza zakażeń bakteryjnych w nefrologii
Przewodniczący sesji: Marcin Adamczak
Współprzewodniczący: Joanna Matuszkiewicz-Rowińska, Mariusz Kusztal
1. Bakteriemia i posocznica związana z cewnikiem do hemodializ. Tomasz Gołębiowski (Wrocław) 20 min
2. Dializacyjne zapalenie otrzewnej. Joanna Matuszkiewicz-Rowińska (Warszawa) 20 min
3. Zakażenia układu moczowego u chorych po przeszczepieniu nerki. Beata Naumnik (Białystok) 20 min
4. Zakażenie Clostridium difficile na oddziale nefrologii i transplantologii. Marcin Adamczak (Katowice) 20 min
5. Dyskusja 10 min

SESJA 25 DZIEŃ SO. 10.09.2016 GODZINA 9.00 – 10.30 SALA WYKŁADOWA 5

Temat: Działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych
Przewodnicząca sesji: Iwona Mazur
Współprzewodniczący sesji: Jacek Rubik, Krystyna Murdzek, Michał Śmigielski
1. Aktywizacja ruchowa i społeczna pacjentów poddawanych terapii nerkozastępczej – Małgorzata Rakowska (Kraków), Tomasz Klos (Katowice) 15 min
2. Świadczenia z tytułu przewlekłej choroby nerek: kiedy, komu, ile? Ewa Szymczuk (Warszawa) 15 min
3. Aktywność pacjentów w ramach OSOD – Michał Dębski-Korzec (OSOD) 15 min
4. Kontakty międzynarodowe OSOD – Iwona Mazur (OSOD) 15 min
5. Sport dzieci i dorosłych. Jacek Rubik (Warszawa), Krystyna Murdzek (Iwonicz Zdrój) 15 min
6. „Dializa i Ty” – piszemy, czytamy. Michał Śmigielski (Kraków), Jacek Pietrzyk (Kraków) 15 min

SESJA 26 DZIEŃ SO. 10.09.2016 GODZINA 11.00 – 12.30 SALA WYKŁADOWA 1

Temat: Pacjent zakażony HBC, HCV w stacji dializ
Przewodniczący sesji: Ryszard Trafny
Współprzewodniczący: Alicja Grzegorzewska, Waldemar Ślizień
1. Pacjent zakażony wirusami hepatotropowymi HBV/HCV w stacji dializ. Jacek Różański (Szczecin) 25 min
2. Odległe powikłania zakażeń wirusowych: chorobowość, rokowanie. Leszek Niepolski (Nowy Tomyśl) 25 min
3. Jak izolować pacjentów „czystych” i zakażonych HBV, HCV. Ryszard Trafny (B. Braun Avitum) 25 min
4. Prezentacja rozwiązań stosowanych w stacjach: B. Braun Avitum – Marzena Krupińska, Diaverum – Anetta Cekała, Fresenius – Małgorzata Liber 15 min

SESJA 27 DZIEŃ SO. 10.09.2016 GODZINA 11.00 – 12.30 SALA WYKŁADOWA 2

Temat: Stwardnienie guzowate
Przewodniczący sesji: Bolesław Rutkowski
Współprzewodniczący: Jolanta Wierzba, Andrzej Chaberka
1. Rekomendacje diagnostyczne 2012. Nerkowe i skórne manifestacje stwardnienia guzowatego. Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk) 17 min + 3 min dyskusja
2. Neurologiczne manifestacje stwardnienia guzowatego. Sergiusz Jóźwiak (Warszawa) 17 min + 3 min dyskusja
3. Płucne manifestacje stwardnienia guzowatego. Elżbieta Radzikowska (Warszawa) 17 min + 3 min dyskusja
4. Stwardnienie guzowate problem kliniczny u pacjenta bez niewydolności nerek. Opis przypadku. Ewa Król (Gdańsk) 8 min + 2 min dyskusja
5. Stwardnienie guzowate u pacjenta po przeszczepieniu nerki. Opis przypadku. Agnieszka Tarasewicz (Gdańsk) 18 min + 2 min dyskusja

SESJA 28 DZIEŃ SO. 10.09.2016 GODZINA 11.00 – 12.30 SALA WYKŁADOWA 3

Temat: Nerka torbielowata z perspektywy pediatry, internisty, urologa i transplantologa
Przewodniczący sesji: Jerzy Chudek
Współprzewodniczący: Marcin Tkaczyk, Piotr Chłosta, Piotr Kaliciński
1. Nerka torbielowata z perspektywy nefrologa dziecięcego. Marcin Tkaczyk (Łódź) 15 min
2. Nerka torbielowata u dorosłego okiem nefrologa. Jerzy Chudek (Katowice) 15 min
3. Nerka torbielowata okiem urologa. Piotr Chłosta (Kraków) 15 min
4. Nerka torbielowata z perspektywy transplantologa. Marek Szymczak (Warszawa) 15 min
5. Panel dyskusyjny: Czy czeka nas zmiana podejścia do chorych z torbielowatością nerek: znaczenie badań genetycznych, poradnictwa rodzinnego, kontrola progresji PChN, nowe leki, przeszczepianie nerek (nerek i wątroby), interwencje chirurgiczne i inne. 30 min

SESJA 29 DZIEŃ SO. 10.09.2016 GODZINA 11.00 – 12.30 SALA WYKŁADOWA 4

Temat: Ostre zespoły wieńcowe u chorych z przewlekłą chorobą nerek
Przewodniczący sesji – Jacek Imiela
1. Ostre zespoły wieńcowe u osób z PChN. Jacek Imiela (Warszawa) 25 min
2. Ostre zespoły wieńcowe u chorych dializowanych. Jolanta Małyszko (Białystok) 25 min
3. Niewydolność serca a ostre zespoły wieńcowe u chorych z PChN. Piotr Rozentryt (Zabrze) 25 min
4. Dyskusja 15 min

SESJA 30 DZIEŃ SO. 10.09.2016 GODZINA 11.00 – 12.30 SALA WYKŁADOWA 5
Warsztaty 3:
Temat: Techniki zewnątrzustrojowego oczyszczania krwi
Przewodnicząca: Violetta Bielak
Prowadząca warsztaty: Anna Bolek (Fresenius)

1. Przygotowanie sprzętu
2. Antykoagulacja
3. Monitorowanie zabiegu

DZIEŃ SO. 10.09.2016 GODZINA 12.40 – 13.00

SALA WYKŁADOWA 1

Uroczyste zakończenie XII Krakowskich Dni Dializoterapii

13.00 Lunch – pakiety