Streszczenia XII KDD

 

Streszczenia wykładów XII Krakowskich Dni DIalizoterapii – prosimy o najechanie na temat pracy oraz kliknięcie w link

Jerzy Chudek – Nerka torbielowata u dorosłego okiem nefrologa

Marta Ćmiel-Giergielewicz, Tomasz Irzyniec – Agresywność chorych na przewlekłą niewydolność nerek

Wioletta Dziubek – Wpływ różnych form treningu fizycznego na aktywność regeneracyjną mięśni pacjentów hemodializowanych

Tomasz Gołębiowski – Najczęstsze trudności podczas implantacji i wymiany cewnika tunelizowanego

Ryszard Grenda – Transplantacje w przypadkach atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS)

Anna Janus – Zależność pomiędzy  stanem wiedzy pielęgniarek,  a stopniem wyedukowania chorych w zakresie stosowania diety z ograniczeniami fosforu

Dorota Kamińska – Leczenie immunosupresyjne w okresie dializoterapii

Katarzyna Kiliś-Pstrusińska – Postępy w nefrologii dziecięcej

Marian Klinger – Miejsce transplantacji w leczeniu przewlekłej choroby nerek, zmiany systemowe

Mariusz Kusztal – Dostęp naczyniowy u chorych z wszczepialnymi urządzeniami do elektroterapii serca; obecne problemy i przyszłe rozwiązania

Krzysztof Letachowicz – Przeszkody w wytworzeniu przetoki z własnych naczyń i sposoby przezwyciężenia

Monika Lichodziejewska-Niemierko – Czy dializa otrzewnowa u każdego kończącego ścieżkę zachowawczego leczenia PChN?

Wojciech Marcinkowski – EuCliD: baza danych Fresenius Medical Care

Elżbieta Radzikowska – Płucne manifestacje stwardnienia guzowatego

Zbylut Twardowski – Historia badań nad efektywnością dializy otrzewnowej

Zbylut Twardowski – Czy warto upierać się przy konwencjonalnej hemodializie? Stacja dializ czy dom?

Bogusław Walatek – Plazmafereza czy filtracja kaskadowa? Za i przeciw

Zofia Wańkowicz – Dializa otrzewnowa – postęp technologiczny a wyniki kliniczne

Ewa Żukowska-Szczechowska – Metformina u chorych dializowanych otrzewnowo: więcej korzyści, czy ryzyka?