Streszczenia XIII KDD

Streszczenia – wytyczne

Prosimy o zachowanie układu:

Tytuł

Autor/ Autorzy

Afiliacja

Wprowadzenie

Cel

Wnioski

 

W streszczeniu nie należy umieszczać, tabel, wykresów, rycin, fotografii ani wykazu piśmiennictwa.

Powinno zawierać około 300 słów.

Streszczenie należy przesłać do dnia 15.06.2018 roku.