Streszczenia XIII KDD

Streszczenia wykładów i posterów

XIII Krakowskie Dni Dializoterapii

im. Profesora Olgierda Smoleńskiego

6–8 września 2018 roku

Streszczenia wykładów XIII KDD