Program

Program*
XIII Krakowskie Dni Dializoterapii im. Profesora Olgierda Smoleńskiego
6–8 września 2018 roku

 07.09. 2018 (piątek)

   

Panel I  8:30 10:30

Sala 1.  Przyszłość opieki nefrologicznej. 120 min 
              Przewodniczący: Ryszard Gellert, Tomasz Prystacki 

1.  Ryszard Gellert (Warszawa): Stan opieki nefrologicznej w Polsce. 20 min
2. Tomasz Prystacki (Poznań): Dlaczego dializa domowa? 20 min
3. Michaela Sagova (Praga): Hemodializa domowa. 20 min
4. Zbylut Twardowski (Kraków): Dlaczego jestem zwolennikiem dializy domowej ? 20 min
5. Panel dyskusyjny. 40 min

Sala 2.  Dializa otrzewnowa oczami pielęgniarek. 120min
              Przewodniczące sesji: Katarzyna Kalista, Renata Kłak,
                                                    Monika Lichodziejewska–Niemierko

1. Bożena Guzik (Zabrze): Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów dializowanych otrzewnowo. 20 min
2. Ewa Malek (Gdańsk): Dializa Otrzewnowa – dlaczego nie. Opinie pielęgniarek pracujących w stacjach dializ. 20 min
3. Mirosława Kacprzak (Warszawa): Trudny pacjent – opis przypadków. 20 min
4. Renata Kłak (Wrocław): Dializa Otrzewnowa – jak przekonać pacjentów? Aktualne zalecenia dotyczące edukacji przeddializacyjnej. 20 min
5. Katarzyna Kalista (Zabrze): O co pytają pacjenci rozpoczynający leczenie DO? 20 min
6. Dyskusja. 20 min

Sala 3. Kardiolog partnerem nefrologa.  120 min      
             Przewodnicząca sesji: Jolanta Małyszko

1. Jolanta Małyszko (Białystok): Wprowadzenie. 5 min
2. Bożena Sobkowicz (Białystok): Niewydolność serca u chorych dializowanych – podwójny problem. 20 min
3. Hanna Bachórzewska–Gajewska (Białystok): Kardiomiopatia takotsubo, nowy i niedoceniony problem w nefrologii. 20 min
4. Anna Tomaszuk–Kazberuk (Białystok): Nowe leki przeciwkrzepliwe – kiedy mają zastosowanie w nefrologii. 20 min
5. Sławomir Dobrzycki (Białystok): Możliwości kardiologii inwazyjnej u chorych dializowanych. 20 min
6. Jerzy Chudek (Katowice): Nadciśnienie płucne u chorych dializowanych. 20 min
7. Edyta Zbroch (Białystok): Odrębności patofizjologiczne i terapeutyczne nadciśnienia tętniczego u dializowanych. 15 min

 Sala 4.  Warsztaty

 Sala 5. Uszkodzenia nerek po badaniach z użyciem środków kontrastujących.  90 min
               Przewodniczący sesji: Przemysław Rutkowski, Andrzej Książek

 1. Jan Duława (Katowice): Ostre uszkodzenie nerek spowodowane przez leki. 20 min
2. Krzysztof Pawlaczyk (Poznań): Czy CIN jeszcze istnieje?  20 min
3. Paweł Stróżecki (Bydgoszcz): Czy NSF jeszcze istnieje?  20 min
4. Przemysław Rutkowski (Gdańsk): Stanowisko PTN w sprawie CIN. 20 min
5. Dyskusja. 10 min. 

Panel II  11:00 12:30

Sala 1.  Pacjenci szczególnej troski. 90 min
             Przewodniczący sesji: Tomasz  Grodzicki 

1. Tomasz Grodzicki (Kraków): Problem polipragmazji u chorych z PChN. 30 min
2. Barbara Gryglewska (Kraków): Znaczenie zespołu frailty w kwalifikacji chorych do dializoterapii. 30 min
3. Karolina Piotrowicz (Kraków): Delirium i zaburzenia poznawcze u chorych z PChN. 30 min

Sala 2.  Wszystko czego jeszcze nie wiesz o zapobieganiu zakażeniom. 90 min
            Przewodniczące sesji: Magdalena Durlik, Ewa Żukowska-Szczechowska

1. Magdalena Durlik (Warszawa): Zakażenia HCV w stacji dializ. 20 min
2. Ewa Augustynowicz–Kopeć (Warszawa): Czy we współczesnym świecie gruźlica stanowi problem zdrowia publicznego? 20 min
3. Sławomir Badurek (Toruń): Choroba związana z Clostridium difficile u pacjentów
z przewlekłą choroba nerek. 20 min
4. Alicja Grzegorzewska (Poznań): Szczepienia pacjentów dializowanych. 20 min
5. Dyskusja. 10 min

Sala 3.  Zaburzenia metaboliczne w przewlekłej chorobie nerek. 90 min
                Przewodniczący sesji: Andrzej Więcek,  Marcin Adamczak, Tomasz Stompór

1. Andrzej Więcek (Katowice): Hiperurykemia w przewlekłej chorobie nerek. 25 min
2. Dyskusja. 5 min
3. Marcin Adamczak (Katowice): Diagnostyka i leczenia kwasicy metabolicznej u chorych z przewlekłą chorobą nerek – stanowisko grupy roboczej PTN. 25 min
4. Dyskusja. 5 min
5. Tomasz Stompór (Olsztyn): Jak leczyć cukrzycę typu II u chorych z przewlekłą chorobą nerek? 25 min
6. Dyskusja 5 min

 Sala 4.  Warsztaty 90 min
               Prowadzące: Katarzyna Kalista, Marta Booss
               Co musisz wiedzieć o dializie otrzewnowej, aby zaproponować pacjentowi taki sposób leczenia?

Sala 5.   Wielotorbielowatości nerek. 90 min
              Przewodniczący sesji: Alicja Dębska-Ślizień, Magdalena Jankowska, Jacek  Różański

 1. Wprowadzenie 1 min
2. Alicja Dębska–Ślizień (Gdańsk): Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek – co powinien wiedzieć lekarz? – aktualne wytyczne i kontrowersje. 23 min
3.  Magdalena Jankowska (Gdańsk): Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek – co powinien wiedzieć pacjent? 23 min
4. Michał Nowicki (Łódź): Czego nauczyły nas duże badania kliniczne w autosomalnie dominującej wielotorbielowatości nerek. 23 min
5. Mariusz Niemczyk (Warszawa):Tętniak śródczaszkowy w autosomalnie dominującej wielotorbielowatości nerek – przypadek kliniczny. 10 min
6.  Dorota Ogrodnik (Gdańsk): Pacjent z ADPKD na dializie otrzewnowej – przypadek  kliniczny. 10 min

Panel III  13:30 15:00

Sala 1. Woda – wszystko co chcielibyście wiedzieć, a o co boicie się zapytać.  90min 
             Przewodnicząca sesji: Beata Naumnik 

1. Tomasz Hryszko (Białystok): Woda, życiodajna toksyna – nefrologiczny  oksymoron 20 min
2. Beata Naumnik (Białystok): „Sucha waga „– w poszukiwaniu Świętego Graala. 20 min
3. Szymon Brzósko (Białystok): Sód, woda, nadciśnienie, czyli menage a trois w Stacji Dializ. 20 min
4. Alicja Rydzewska–Rosołowska (Białystok): Panta rhei – czyli leczenie moczopędne u chorych dializowanych. 20 min
5. Dyskusja 10 min

Sala 2. Współczesne problemy transplantacji. 90 min 
             Przewodniczący sesji: Władysław Sułowicz

1. Marek Kuźniewski (Kraków): Czynniki mające wpływ na przeżycie biorcy i funkcję przeszczepionej nerki.       20 min 
2. Ewa Ignacak (Kraków): Dawca i biorca o rozszerzonych kryteriach. 20 min
3. Alina Bętkowska–Prokop (Kraków): Nowe i rzadkie patogeny odpowiedzialne  za zakażenia po transplantacji narządów unaczynionych. 20 min
4. Katarzyna Krzanowska (Kraków): Immunosupresja a nowotwory u chorych po przeszczepieniu nerki. 20 min
5. Dyskusja 10 min

Sala 3. Dializoterapia i nie tylko; o sposobach rozwiazywania trudnych  problemów klinicznych. 90 min
              Przewodniczący sesji: Marian Klinger, Magdalena Krajewska

1. Magdalena Krajewska (Wrocław): Glomerulopatia jako przyczyna PChN – czy da się temu zapobiec? 18 min
2. Mariusz Kusztal (Wrocław): Który pacjent z przewlekłą chorobą nerek będzie wymagał leczenia nerkozastępczego? 18 min
3. Krzysztof Letachowicz (Wrocław): Kiedy i jak nakłuwać przetokę tętniczo-żylną? 18 min
4. Tomasz Gołębiowski (Wrocław): Jak zapobiec powikłaniom związany z cewnikiem tunelowanym? 18 min
5. Oktawia Mazanowska (Wrocław): Leczenie nerkozastępcze – dlaczego chorym warto przeszczepiać nerkę?      18 min

 Sala 4.  Nefrologia dla najmłodszych – niekoniecznie najłatwiejsze pytania. 90 min                                               Przewodniczący sesji: Ewa BenedykLorens, Jacek Imiela

1. Ewa Benedyk–Lorens (Kraków): Kamica moczowa z punktu widzenia internisty/nefrologa. 20 min
2. Piotr Chłosta (Kraków): Urologiczne przyczyny niewydolności nerek. 20 min
3. Jacek Imiela (Warszawa): Niewydolność serca u chorych z przewlekłą chorobą   nerek w wieku podeszłym. 20 min
4. Opisy przypadków klinicznych. 30 min 

Sala 5. Jakość opieki nefrologicznej w Polsce – stare i nowe wyzwania. 90 min
             Przewodnicząca sesji: Teresa DrylRydzyńska   

1. Teresa DrylRydzyńska (Poznań): Jakość opieki nefrologicznej. Trzy punkty widzenia – pacjenta, świadczeniodawcy i płatnika. 18 min
2. Mariusz Kusztal, Jakub Turek (Wrocław): Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej nad chorymi z niewydolnością nerek – co musimy zmienić? 18 min
3. Dorota Lewandowska (Warszawa): Aktualne zasady kwalifikacji do zabiegu przeszczepienia nerki. 18 min
4. Mirosław Kroczak (Poznań): Polski pacjent dializowany – współchorobowość. 18 min
5. Przemysław Kardas (Łódź): Przestrzeganie zaleceń przez pacjentów i efektywność leczenia. 18 min

Panel IV  15:30 17:00

Sala 1. Żyj i pracuj w „Naszym tao: zdrowy umysł – zdrowe ciało” 90 min.
              Przewodniczący sesji: Kazimierz Ciechanowski

1. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)– lekarz
2. Ewa Cichocka (Szczecin)– psycholog
3. Agnieszka Turoń–Skrzypińska (Szczecin)– fizjoterapeuta 
     Czyli praktyczne wskazówki jak żyć, pracować, nie zwariować.

Sala 2.  Dializoterapia u pacjentów onkologicznych. 90 min
                Przewodniczący sesji: Jerzy Chudek

1. Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk): Epidemiologia chorób nowotworowych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. 20 min
2. Leszek Kozłowski (Białystok): Problemy chirurgii onkologicznej u pacjentów
z przewlekłą niewydolnością nerek. 20 min
3. Jerzy Chudek (Katowice): Leczenie onkologiczne u pacjentów dializowanych – możliwości i ograniczenia. 20 min
4.Jolanta Małyszko (Białystok): Przewlekła dializoterapia u pacjentów onkologicznych. 20 min
5. Dyskusja 10 min

Sala 3. Dializa otrzewnowa – pierwsza metoda leczenia nerkozastępczego dla większości chorych. 90 min
              Przewodniczące sesji:  Monika Lichodziejewska–Niemierko, 
                                                     Joanna Matuszkiewicz–Rowińska

1. Ewa Wojtaszek (Warszawa): Jak szkolić w okresie przeddializacyjnym, aby „PD first” było rutyną? 20 min
2. Ewa Suchowierska (Białystok): Jak rozpoczynać dializę otrzewnową na ostro? Wyniki nowych badań. 20 min
3. Tomasz Stompór (Olsztyn): Otorbiające stwardnienie otrzewnej groźny mit obłaskawiony. 20 min
4. Michał Chmielewski (Gdańsk): Dializa otrzewnowa w przewlekłej niewydolności serca dla kogo i jak? 20 min
5. Dyskusja 10 min

Sala 4. Z praktyki klinicznej. Pobieranie  materiału do badań. 90 min
               Przewodniczące sesji: Aneta Trzcińska, Beata Ochocka

1. Urszula Jarosz (Katowice): Pobieranie materiału biologicznego do badań     mikrobiologicznych, rekomendacje i najczęstsze błędy. 20 min
2. Aneta Trzcińska (Katowice): Pobieranie materiału do badań. Błędy przedlaboratoryjne. 20 min
3. Beata Ochocka (Katowice): Patogeny wieloporne – co robić? 20 min
4. Anetta Cekała (Warszawa): Clostridium, MRSA, New Dehli w stacji dializ. 20 min
5.  Dyskusja. 10 min

Sala 5. Wyznaczniki adekwatności dializy. 90 min
            Przewodniczący sesji: Wojciech Marcinkowski

1. Leszek Domański (Drawsko): Zużycie ESA wyznacznikiem adekwatności dializy? 20 min
2. Adam Riemel (Wodzisław): Kontrola gospodarki wapniowo – fosforanowej   wyznacznikiem adekwatności dializy? 20 min
3. Andrzej Swatowski (Kraśnik): Skład ciała określany metodą bioimpedancji wyznacznikiem adekwatności dializy? 20 min
4. Wojciech Marcinkowski (Kraków): Klasyczne wykładniki adekwatności dializy. 20 min
5. Dyskusja.10 min

 Prezentacja plakatów  17:00 17:30

 
08.09. 2018 (sobota)

Panel V  09:00 10:30

Sala 1. Ochrona skóry. Rany trudno gojące się. 90  min 
              Przewodnicząca sesji: Małgorzata Liber

1. Malgorzata Liber (Kraków): Zaopatrzenie ujścia cewnika do HD. 13 min
2. Przemysław Lenartowicz (Wrocław): Zapobieganie uszkodzeniom skóry  powstałym  w wyniku stosowania przylepnych materiałów medycznych (MARSI). 18 min
3. Urszula Habda (Kraków): Stopa cukrzycowa – nowe metody leczenia. 18 min
4. Joanna Rudek (Kraków): Rany trudno gojące się dobrze zaopatrzone. 18 min
5. Katarzyna Nowakowska (Kraków): Rękawice medyczne jako skuteczny środek ochrony indywidualnej pracowników medycznych. 18 min
6. Dyskusja. 5 min

Sala 2. Nefropatie wtórne. 90 min 
              Przewodniczący sesji: Bolesław Rutkowski, Tomasz  Stompór

1. Magdalena Krajewska–Włodarczyk (Olsztyn): Czy w erze terapii biologicznej pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów będą jeszcze mieli powikłania nerkowe? 20 min
2. Ilona Kurnatowska (Łódź): ANCA+ zapalenia naczyń – co nowego? 20 min
3. Jolanta Gozdowska (Warszawa): Nefropatia toczniowa – postępy w patofizjologii i leczeniu. 20 min
4. Tomasz Stompór (Olsztyn): Nefropatia cukrzycowa jako choroba zapalna. 20 min
5. Dyskusja 10 min

Sala 3. Co powinniśmy wiedzieć o opiece paliatywnej w przewlekłej chorobie  nerek ? 90 min
                Przewodnicząca sesji: Monika Lichodziejewska –Niemierko 

1. Izabela Bętkowska (Kraków): Studium przypadków. 30 min
2. Monika LichodziejewskaNiemierko (Gdańsk): Jak leczyć objawy? 45 min
3. Dyskusja. 15 min

Sala 4. Warsztaty

 Sala 5. Rehabilitacja pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. 90 min
                Przewodniczący sesji: Katarzyna Chojak–Fijałka, Mariusz Kusztal

1. Andrea Mahrova (Praga): Our 15 years of experience with intradialytic exercise in the Czech Republic. 15 min
2. Celina Lupińska (Värnamo): Rehabilitacja pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w Szwecji na podstawie doświadczeń własnych ze szpitala w Värnamo. 15 min  
3. Mariusz Kusztal (Wrocław): Wpływ aktywności fizycznej na sztywność naczyń u pacjentów w programach dializoterapii. 15 min
4. Urszula Chrabota, Katarzyna Chojak–Fijałka, Michał Śmigielski, Ewa Benedyk–Lorens, Wojciech Marcinkowski (Kraków): Efekty 3–miesięcznego programu domowej rehabilitacji pacjentów hemodializowanych. 15 min
5. Łukasz Rogowski, Mariusz Kusztal, Katarzyna Bulińska, Weronika Pawlaczyk,  Tomasz Gołębiowski, Agnieszka Zembroń-Łacny, Marian Klinger, Marek Woźniewski,  Wioletta Dziubek (Wrocław): Siła mięśni
a jakość życia pacjentów dializowanych poddanych różnym treningom. 15 min
6. Tomasz Gołębiowski, Wojciech Włodarczyk, Beata Skolimowska, Dominika Zawadzka, Bożena Ostrowska (Wrocław): Analiza potrzeb adaptacji mieszkań u chorych dializowanych. 15 min

Panel VI 11:00  12:30

 Sala 1. Dostęp naczyniowy do HD. 90min
               Przewodniczący sesji: Tomasz Liberek, Szymon Brzósko

1. Tomasz Liberek (Gdańska): Rola cewników naczyniowych jako dostępu do HD. 20 min
2. Jakub Turek (Wrocław): HERO – nowy typ dostępu naczyniowego. 15 min
3. Szymon Brzósko (Białystok): Zasady opieki nad przetoką naczyniową do HD. 20 min
4. Paweł Macech (Biała Podlaska): Interwencje wewnątrznaczyniowe w utrzymaniu funkcji  przetoki tętniczo – żylnej. 20 min
5. Dyskusja. 15 min

 Sala 2. Nefro-Stomatologia. Pielęgniarki wobec problemów pacjentów nefrologicznych. 90min 
               Przewodniczący sesji: Anna Kliś, Tomasz Irzyniec
1. Tomasz Irzyniec (Katowice): Stan uzębienia a zaburzenia gospodarki Ca – P u chorych z PNN. 20 min
2. Anna Kliś (Bielsko Biała): Jakość życia w aspekcie problemów stomatologicznych u chorych hemodializowanych. 20 min
3. Maria Kulpecka–Mazur (Kraków): Opieka nad pacjentem w podeszłym wieku. 20 min
4. Beata Białobrzeska (Gdańsk): Cukrzyca potransplantacyjna – zadania pielęgniarki w ograniczeniu jej rozwoju. 20 min
5. Dyskusja.10 min

Sala 3. Rodzina w chorobie. 90 min 
             Przewodnicząca sesji: Dorota Drożdż

1. Dorota Drożdż (Kraków): Opieka nad dzieckiem dializowanym – rola rodziny. 20 min
2. Katarzyna Kiliś–Pstrusińska (Wrocław): Sytuacja społeczna rodzin dzieci z PChN – wyniki polskiego badania wieloośrodkowego. 20 min
3. Irena Milaniak (Kraków): Rodzina w podejmowaniu decyzji o pobraniu narządu. 20 min
4. Jolanta Perlińska (Bydgoszcz): Oddałam  nerkę w dobre ręce. 10 min  
5. Elżbieta Wilk (Kraków): Szczególny dar. 10 min  
6. Dyskusja. 10 min

Sala 4. Wybitni interniści, prekursorzy nefrologii. 90 min
               Przewodniczący sesji: Bolesław Rutkowski, Janusz Ostrowski, Marek Muszytowski

1. Bolesław Rutkowski (Gdańska): Profesor Jakub Penson (1899-1971). 25 min
2. Marian Klinger (Wroclaw): Profesor Zdzisław Wiktor (1911-1970). 25 min
3. Janusz Ostrowski (Włocławek): Profesor Jan Roguski (1900-1971). 25 min
4. Dyskusja: 15 min

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w programie

Komitet naukowy

Przewodniczący:
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Rutkowski

Członkowie:
Mgr Marta Booss
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Prof. dr hab. n. med. Alicja Dębska–Ślizień
Dr hab. n. med. Dorota Drożdż
Dr n. med. Teresa Dryl–Rydzyńska
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik
Dr Katarzyna Chojak–Fijałka
Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
Specjalista ds. wdrożeń DO Katarzyna Kalista
Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger
Mgr Anna Kliś
Mgr Renata Kłak
Mgr Małgorzata Liber
Prof. hab. n. med. Tomasz Liberek
Prof. dr hab. n. med. Monika Lichodziejewska–Niemierko
Dr n. med. Ewa Benedyk–Lorens
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko
Dr n. med. Wojciech Marcinkowski
Prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik
Prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
Dr Tomasz Prystacki
Dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz
Mgr Anetta Trzcińska
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek